[1]
Janowicz, Z. 2022. Improving Administrative Proceedings. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza. 14, (Dec. 2022), 9–30. DOI:https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.01.