[1]
Jacolik, M. 2022. Data Altruism or Voluntary Data Sharing in the Economy. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza. 14, (Dec. 2022), 339–353. DOI:https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.16.