(1)
Koszowski, M. Elektrownie Wiatrowe a Inwestycje Celu Publicznego. PPUAM / AMU LR 2018, 1, 203-214.