Nieborak, T. (2017). The Tax Avoidance Clause: Do We Want it, Do We Need it?. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 7, 199–211. https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.12