Rowiński, W. (2018). Discussion on the model of pro-EU interpretation of national law in Polish jurisprudence. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 1, 9–22. https://doi.org/10.14746/ppuam.2012.1.01