Koszowski, M. (2018). Elektrownie wiatrowe a inwestycje celu publicznego. Adam Mickiewicz University Law Review, 1, 203-214. https://doi.org/10.14746/ppuam.2012.1.15