Wojnowska-Radzińska, J. (2018). "Procedural Guarantees for EU Citizens against Expulsion in the Light of Directive 2004/38/EC". Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 8. https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.06