Peretiatkowicz, A. . (2019). The Statute and the Judge. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 10, 11–57. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.01