Zimmermann, M. . (2019). On the Definitions of Administrative Law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 10, 335–346. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.13