Skubiszewski, K. . (2022). International Responsibility for Occupation Currency. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 12, 67–88. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.03