Kuźniak, B., & Kabat-Rudnicka, D. (2021). Advisory Opinion or Judgment? The Case of the Chagos Archipelago. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 13, 45–75. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.13.03