Janowicz, Z. (2022). Improving Administrative Proceedings. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 14, 9–30. https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.01