Jacolik, M. (2022). Data Altruism or Voluntary Data Sharing in the Economy. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 14, 339–353. https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.16