Gadkowski, A. (2023). Notes on the inherent powers of international organizations. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 15, 261–272. https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.12