Gadkowski, A. (2016). The doctrine of implied powers of international organizations in the case law of international tribunals. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 6, 45–59. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.03