Koszowski, M. (2016). Legal analogy as an alternative to the deductive model of legal reasoning. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 6, 13–25. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.01