KOSZOWSKI, M. Elektrownie wiatrowe a inwestycje celu publicznego. Adam Mickiewicz University Law Review, v. 1, p. 203-214, 4 Sep. 2018.