Koszowski, Michał. 2018. “Elektrownie Wiatrowe a Inwestycje Celu Publicznego”. Adam Mickiewicz University Law Review 1 (September), 203-14. https://doi.org/10.14746/ppuam.2012.1.15.