Zimmermann, Marian. 2019. “On the Definitions of Administrative Law”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza 10 (September):335-46. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.13.