Skubiszewski, Krzysztof. 2022. “International Responsibility for Occupation Currency”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza 12 (March):67-88. https://doi.org/10.14746/ppuam.2021.12.03.