Janowicz, Zbigniew. 2022. “Improving Administrative Proceedings”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza 14 (December):9-30. https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.01.