Jacolik, Magdalena. 2022. “Data Altruism or Voluntary Data Sharing in the Economy”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza 14 (December):339-53. https://doi.org/10.14746/ppuam.2022.14.16.