Gadkowski, Andrzej. 2023. “Notes on the Inherent Powers of International Organizations”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza 15 (December):261-72. https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.12.