Kwiatkowski, Paweł. 2016. “Perspektywy Rozwoju Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza”. Adam Mickiewicz University Law Review 6 (December), 1. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppuam/article/view/6952.