Gadkowski, Andrzej. 2016. “The Doctrine of Implied Powers of International Organizations in the Case Law of International Tribunals”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza 6 (December):45-59. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.03.