Nieborak, T. (2017) “The Tax Avoidance Clause: Do We Want it, Do We Need it?”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 7, pp. 199–211. doi: 10.14746/ppuam.2017.7.12.