Rowiński, W. (2018) “Discussion on the model of pro-EU interpretation of national law in Polish jurisprudence”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 1, pp. 9–22. doi: 10.14746/ppuam.2012.1.01.