Koszowski, M. (2018) “Elektrownie wiatrowe a inwestycje celu publicznego”, Adam Mickiewicz University Law Review, 1, pp. 203-214. doi: 10.14746/ppuam.2012.1.15.