Hernandez-Połczyńska, A. (2018) “‘Immigration Problems Facing the European Union from the Perspective of UN Human Rights Council Mechanisms’”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 8. doi: 10.14746/ppuam.2018.8.05.