Wojnowska-Radzińska, J. (2018) “‘Procedural Guarantees for EU Citizens against Expulsion in the Light of Directive 2004/38/EC’”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 8. doi: 10.14746/ppuam.2018.8.06.