Zajadło-Węglarz, P. (2020) “The Up-to-Dateness of the Debate on Responsibility to Protect”, Adam Mickiewicz University Law Review, 8. doi: 10.14746/ppuam.2018.8.07.