Kowalska, S. . (2018) “Freedom of Speech in the Face of Terrorism – Selected International Law Regulations”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 8. doi: 10.14746/ppuam.2018.8.02.