Peretiatkowicz, A. . (2019) “The Statute and the Judge”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 10, pp. 11–57. doi: 10.14746/ppuam.2019.10.01.