Zimmermann, M. . (2019) “On the Definitions of Administrative Law”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 10, pp. 335–346. doi: 10.14746/ppuam.2019.10.13.