Skubiszewski, K. . (2022) “International Responsibility for Occupation Currency”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 12, pp. 67–88. doi: 10.14746/ppuam.2021.12.03.