Kuźniak, B. and Kabat-Rudnicka, D. (2021) “Advisory Opinion or Judgment? The Case of the Chagos Archipelago”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 13, pp. 45–75. doi: 10.14746/ppuam.2021.13.03.