Janowicz, Z. (2022) “Improving Administrative Proceedings”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 14, pp. 9–30. doi: 10.14746/ppuam.2022.14.01.