Gadkowski, A. (2022) “Limitations to the Implied Powers of International Organizations”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 14, pp. 103–118. doi: 10.14746/ppuam.2022.14.05.