Jacolik, M. (2022) “Data Altruism or Voluntary Data Sharing in the Economy”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 14, pp. 339–353. doi: 10.14746/ppuam.2022.14.16.