Gadkowski, A. (2023) “Notes on the inherent powers of international organizations”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 15, pp. 261–272. doi: 10.14746/ppuam.2023.15.12.