Kondej, M. (2015) “The Safety of Deposits in EU Banks in View of Cyprus’s Bailout Tax”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 4, pp. 213–219. doi: 10.14746/ppuam.2014.4.23.