Kwiatkowski, P. (2016) “Perspektywy rozwoju Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, Adam Mickiewicz University Law Review, 6, p. 1. Available at: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppuam/article/view/6952 (Accessed: 29June2022).