Gadkowski, A. (2016) “The doctrine of implied powers of international organizations in the case law of international tribunals”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 6, pp. 45–59. doi: 10.14746/ppuam.2016.6.03.