Koszowski, M. (2016) “Legal analogy as an alternative to the deductive model of legal reasoning”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, 6, pp. 13–25. doi: 10.14746/ppuam.2016.6.01.