Koszowski, M. “Elektrownie Wiatrowe a Inwestycje Celu Publicznego”. Adam Mickiewicz University Law Review, Vol. 1, Sept. 2018, pp. 203-14, doi:10.14746/ppuam.2012.1.15.