Zimmermann, M. . “On the Definitions of Administrative Law”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, vol. 10, Sept. 2019, pp. 335-46, doi:10.14746/ppuam.2019.10.13.