Skubiszewski, K. . “International Responsibility for Occupation Currency”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, vol. 12, Mar. 2022, pp. 67-88, doi:10.14746/ppuam.2021.12.03.