Janowicz, Zbigniew. “Improving Administrative Proceedings”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, vol. 14, Dec. 2022, pp. 9-30, doi:10.14746/ppuam.2022.14.01.