Jacolik, Magdalena. “Data Altruism or Voluntary Data Sharing in the Economy”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, vol. 14, Dec. 2022, pp. 339-53, doi:10.14746/ppuam.2022.14.16.