Gadkowski, Andrzej. “Notes on the Inherent Powers of International Organizations”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, vol. 15, Dec. 2023, pp. 261-72, doi:10.14746/ppuam.2023.15.12.